Timon | 2023.10.30

Érd katolikus templomait már korábban ismertettük, ezért a következő cikkben a más keresztény felekezetek érdi templomait mutatjuk be. 

Katolikus templomok

Érd Ófalu építészeti emlékei I. II. és III. rész című fejezetben egyszer már szerepeltek. Most itt megismételjük ezeket.

 • 1723 Érd Ófalu barokk Szent Mihály arkangyal templom, Szent Mihály tér 1.
 • 1931 Érd Újfalu neogótikus Jézus Szíve templom, Alsó utca 56.
 • 1958 Érd Parkváros neoromán Szent István templom, Törökbálinti út 1.
 • 1966 Érd Tusculanum modern Szent Szűz az Egyház anyja templom, Gárdonyi utca 1/a
 • 1982 Érdliget modern Nagyboldogasszony templom, Topoly utca 2.
 • 1992 Érd Postástelep modern Kármelhegyi Boldogasszony templom, Gellért utca 9.
 • 1993 Érd Tusculanum modern Ciszterci apátság Regina Mundi kápolna, Tárnoki utca 11.
 • 1999 Érd Újtelep organikus Rózsafüzér Királynéja templom, Csóka utca 7/a
 • 1724 Érd barokk Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent Rozália fogadalmi kápolna, Külső Római út 1/a
 • 1748-1749 Érd barokk Kálvária kápolna, Kálvária hegy

Református templomok

Református templom a Kálvin téren, a Városközpontban, a Forrás Áruház mellett magasodik. A masszív, erődszerű templom tornyát hegyes sisak zárja. A toronysisak csúcsán díszes fémgömb, tetején térbeli csillag trónol. A sóskúti mészkő tömbökből emelt templomot 1937-ben Kálmán József érdi építőmester kivitelezte. 2002-ben templomot bővítették és tornyot emeltek melléje. Külső burkolatát klinkertégla alkotja. Belseje egyszerű, fehérre meszelt tér, kétoldalt hegyesszögű lezárású ablakokkal, vörösbarnára színezett kazettás mennyezettel. A terem közepén hatalmas kristálycsillár függ. A végfalon fa szószék, felette fémből félgömbkupolás lezárással. Két oldalt két nagyméretű énekszám-tábla lóg. A hátfalon a torony csatlakozik. A hátfal közepén a bejárati kapu fölött cserép féltető vonul. Az Úrasztala 1985-ben készült, marosszéki fafaragók keze munkáját dicséri. A 125 kg-os harang bronz, réz és ezüst veretből, 1793-ból származik. Az AHLBORN komputeres, 36 regiszteres, két mauálos hangversenyorgona 1992-ben került az egyházközség tulajdonába. Minden év adventjén a Bach kamarazenekar hangversenye vonzza a híveket a templomba. 

Református templom Érdliget, Duna utca 77. szám alatt. 1948-ban épült, 1992-ben kapta meg végleges formáját. A hosszhajóhoz oromfalas keresztszárny tartozik, melynek ormán csúcsára állított négyzetes bevilágító ablak helyezkedik el. Kékkeretes üvegtábla közepén nyolcágú csillag látható. A bejárat előtt fából szerkesztett, lapos hajlású előtető található. Alatta két mellvédfalon négy, fokozatosan kisebbedő fa ívezet díszíti a bejáratot. A belsőben a fal előtt középen törtvonalú szószék kétoldali lépcsővel. Mellettük felolvasó helyek. Legelöl fehér terítővel letakart oktogonális asztal a nyitott bibliával. A falat középen fából alkotott kereszt díszíti. Mellette két énekszám-tábla függ. Szemben a térdeplővel egybeépített padok sorakoznak, ívesen kiképzett végeik világoskékre színezettek.

 A templom fala alul fehér vakolattal ellátott, felül fával burkolt. A keleti homlokzat fehér felületén alul kétalakos, vonalas dekoráció jelenik meg. Az álló alak felemeli a leomló másikat. Felirata: „Boldogok az irgalmasok…” Mt.5,7.  A faszerkezetű előtető közepén fenn kör alakú bevilágító fényben PX jelek olvashatók. A keresztszárny gerincén kis fatorony, a harangteret mind a négy oldalán zsalutáblák határolják. A keresztszárny ormán a csúcsára állított négyzetes ablak üvegtábláján kék keretben nyolc ágú kék csillag helyezkedik el. Fehér kőblokkokból rakott falon kivilágított, egyenlő szárú kereszt tűnik elénk. Mellette felirat: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. – Az üldözött és mártír keresztények emlékfala.” 

Református templom, Parkváros, Csurgói utca 4-6. Két nyeregtetős részhez egy magasba nyúló félnyeregtetős épületszárny csatlakozik. Tetején négy pillérből álló, ferde lezárású harangtorony áll. Csúcsán acélrúdon térbeli csillag emelkedik, a reformátusok jelképe. Belső terében a magas falon függőleges molinón fehér bárány zászlórúdon zászlót tart. A molinó előtt terítővel letakart asztalon a biblia fekszik. Mellette szószék áll. A falon énekszám-tábla függ.

Evangélikus templom

Evangélikus templom, Érd, Thököly Imre utca 19/a. Az egyhajós templomtérhez elől négyzetalaprajzú torony csatlakozik. A templom bejárata a torony alatti íves fülkéből nyílik, melynek derékszögű keretezése három oldalon kőburkolattal bír.  A torony három oldalán, két szinten íves ablakok nyílnak, alul kisebbek, felül nagyobbak. A negyedik oldalon a templom tömeg miatt az alsó ablak hiányzik. A torony felső tagozatos párkánya az íves ablakok felett derékszögben felugrik. A lezáró három tagozatos párkány felett sima széles, kék párkány fut körbe, melyen elöl középen az evangélikus egyház jelképe látható, az öt sziromleveles virág. 

Adventista imaház

Hetednapi adventista imaház, Hivatalnok utca 36-38. Alacsony nyeregtetős, egyhajós épület. Előtte nyeregtetős vasbeton fal, íves nyílással. Az imaház homlokfalán felül kerek ablak. A bejáratot ferde üvegtető védi. Bal oldalt, hátul ívnyílású falakkal határolt előtér csatlakozik. A belső teret két ferde mennyezet fedi. Két oldalt 2x3 ablak világítja meg a termet. Középen díszes, modern lámpatest függ. Szemben középen a szószék helyezkedik el.

Baptista imaház

Érd Parkvárosi baptista imaház, Bajcsy Zsilinszky Endre út 163. Az imaház 1998-ban épült. Az imaház tere összetett. Két oldalt ferde üvegfelületeken kap fényt. Elől, középen magas, karcsú torony emelkedik. Környezetében ez hívja fel magára a figyelmet. Belsejében a ferde mennyezetet faborítás takarja. Középen rusztikus, vörös márvány kőtömb áll.

Képek

 1. Érd, Kálvin téri református templom
 2. A templombelső tere
 3. A szószék
 4. A torony csúcsdísze
 5. A templom tulipánokkal
 6. Érdliget, Duna utcai református templom
 7. Templom belső tér
 8. Vonalas dekoráció az irgalmasokról
 9. Az üldözött és mártír keresztények emlékfala
 10. Érd, Parkvárosi református templom
 11. A templomtorony a csillaggal
 12. A templom belső tere
 13. Érd,Thököly utcai evangélikus templom
 14. A templom belső
 15. Érdi adventista imaház
 16. Az imaház belső tere
 17. Érd Parkvárosi baptista imaház
A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások