rendezvény Építész Tervezői Nap épületrehabilitációk

Hiteles remake - Építész Tervezői Nap május 9-én


pestimonika | 2013.04.30
Az épületrehabilitációk egyre inkább előtérbe kerülnek az új építéssel szemben. A felújítások épületszerkezettana és energetikája lesz a témája a következő tervezői napnak, amelyen a Várkert Bazár rekonstrukciójába is bepillanthat a hallgatóság.

Melyek egy 130-135 éve létrejött épületegyüttes felújításának, rekonstrukciójának főbb építészeti elvei? Melyek a korszak gondolkodásának főbb ismérvei, hogyan alkalmazható a helyreállításban az ezekbe történő belehelyezkedés? Végső soron minden korszak csak a maga gondolkodásmódjával, világnézetével képes megközelíteni bármely történeti épület helyreállítását. Mit lehet maximum elérni vagy elvárni egy helyreállításkor? Azt, hogy hiteles remake legyen. Hogyan viszonyul az új - előzmények nélküli - elem a tervezés és a megépítés korszakához, illetve az őt körülvevő történeti miliőhöz? - ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Potzner Ferenc építész, művészettörténész előadása a Várkert Bazár rekonstrukciójáról.

Horváth Sándor egyetemi adjunktus az utólagos vízszigetelések tervezési elveiről fog beszélni. Ismerteti a jogszabályi hátteret, a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és az alkalmazott technológia kiválasztásának szempontjait. Potzner Ferenc előadásához kapcsolódva a Várbazárnál alkalmazott műszaki megoldás elveit is bemutatja majd a konferencia hallgatóságának. Egy egyedi megoldásról van itt szó, amelynél a próbainjektálás már megtörtént, erről az MC Bauchemie előadásából tudhat meg majd részleteket a hallgatóság.

A 2013. január 1-től teljeskörűen átalakított építésügyi jogszabályi rendszerbe ad bepillantást dr. Jámbor Attila ügyvéd, főiskolai oktató előadása. A rövid kitekintés azon jogszabályok rendelkezéseire koncentrál, amelyek a mindennapi gyakorlatot alakítják át, és amelyeket mindenképpen ismernie kell az építésügy szereplőinek (jogorvoslat, szankciók, tevékenység végzésének jogviszonya, stb.). Az előadó egy teljesen új segédletet is bemutat, amely lényegesen megkönnyítheti a folyamatosan változó jogszabályok követését, és az azokhoz való igazodást. Ennek köszönhetően például a januári módosítások márciusi és április változtatásai is egyszerűen és gyorsan elérhetők.

Mik a műemléki épületszerkezetek felújításának sajátos szempontjai? Ezek a felújítási munkák mennyiben térnek el az új épületek tervezési folyamatától? – ezekre a kérdésekre fog előadásában választ adni dr. Fülöp Zsuzsanna, a BME Épületszerkezettani Tanszék egyetemi docense, olyan saját, megvalósult tervezői munkáinak bemutatásán keresztül, mint a Kis Szikla az Állatkertben, a Műegyetem CH épülete, a Legfelsőbb Bíróság tetőfelépítménye és a Belvárosi Színház.

Az Épületszerkezettani Tanszéken új egyetemi jegyzet készül, amelynek az erkélyek, függőfolyosók meghibásodásaival és felújításával foglalkozó fejezetébe nyerhetünk majd bepillantást Laczkovics János előadásából, aki dr. Kakasy László mellett a fejezet társszerzője. A tartószerkezeti kérdések mellett az utólagos víz- és hőszigetelés megoldásai is szóba kerülnek majd. Az előadás a károsodások jellemző formáinak bemutatása mellett főleg a felújítási lehetőségekre fog koncentrálni.

A kapcsolt gerébtokos ablakok felújításának épületfizikai tervezése lesz Bakonyi Dániel, PhD ösztöndíjas építész előadásának témája. Ezen belül foglalkozik majd a kéthéjú történeti ablakok és a korszerű egyhéjú ablakszerkezetek működése közötti legfontosabb eltérésekkel, az ablakok szerepével a történeti épületek épületfizikai működésében, az ablakok és falszerkezet kapcsolatával és a felújítás tervezésével mindezek fényében.

Helyszín: Bara Hotel konferenciaközpontja (Budapest XI., Hegyalja út 34-36.)
Részvételi díj: 2362 Ft + áfa (3000 Ft)
A résztvevőknek bruttó 2000 forintot írunk jóvá a tervlap.hu rendszerében. (A visszatérítés csak a teljes napon résztvevőknek jár!) Az összeg felhasználható a tervlap.hu-n meghirdetett rendezvények részvételi díjaira, szaklap- és szakkiadvány-előfizetésekre stb.!
A MÉK és az MMK egyaránt 2 kreditpontra akkreditálta a rendezvényt.

Jelentkezés

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások