pályázat EUROPAN HUNGARO-PAN MÉSZ MUT

Január 31. a határideje az EUROPAN előminősítő pályázatnak


pestimonika | 2013.01.14
A párizsi központú EUROPAN nemzetközi szervezet által kétévenként meghirdetésre kerülő nemzetközi építészeti és városépítészeti pályázathoz a Magyar Urbanisztikai Társaság a Magyar Építőművészek Szövetségével együttműködve előminősítő pályázatot hirdet.

A HUNGARO-PAN 2013 előminősítő pályázaton díjazott település nyertes helyszíne jogot szerez az EUROPAN nemzetközi tervpályázaton való részvételre, és ez által a településnek lehetősége nyílik az adott városépítészetileg problémás területre szóló 25-30 nyitott szellemiségű, nemzetközi pályázati terv megszerzésére úgy, hogy annak költségeit 2.500.000 Ft összegben a Belügyminisztérium Országos Főépítészi Irodájának támogatásával a pályázat kiírói viselik.

Pályázhatnak azon települések, amelyek helyszín biztosításával részt kívánnak venni az EUROPAN 2013 tervpályázaton, de költségkeretük nem engedi meg a terhek arányos viselését, viszont az EUROPAN pályázat tárgyául ajánlott helyszín sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy annak eredménye más magyar városok hasonló problémáinak megoldására is például szolgáljon.

Pályázatot nyújthat be minden olyan települési önkormányzat, amely megfelelő helyszínnel rendelkezik, és az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem 2010-ben a KSH adatai szerint (a http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/szja.html hivatkozáson elérhető adatokat tekintjük mérvadónak) nem haladta meg az 1.000.000 Ft-ot.

Csak olyan önkormányzat nevezhet a HUNGARO-PAN 2013 pályázatára, amely kiegyensúlyozottan gazdálkodik, a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi támogatással rendelkeznek, ahol a pályázat számára biztosított helyszín hasznosítási programja összhangban van a település hosszú távú elképzeléseivel (településfejlesztési koncepció vagy integrált városfejlesztési stratégia) és megvalósítása reális.

Pályázati feltételek

A HUNGARO-PAN 2013 pályázaton legfeljebb egy pályázó nyer. A nyertes pályázati díj 2.500.000 Ft, amellyel a kiíró a nyertesnek az EUROPAN pályázaton részvételi költségeit csökkenti.

A pályázatra az alábbi dokumentumokat kell benyújtani kizárólag PDF formátumban:

1. ADATLAP: Az önkormányzat, fejlesztési társaság vagy egyéb résztvevő adatai és kapcsolattartó megnevezése (neve, beosztása, címe, e-mail címe, telefonszáma).

2. ISMERTETŐ: Rövid összefoglaló ismertetés a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltoztatandó jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (legfeljebb 20.000 karakter terjedelemben).

3. HELYSZÍN: A pályázaton részt vevő helyszín bemutatása az alábbi tartalommal:
3.1 M=1:1000 helyszínrajz
3.2 maximum 10 db jellemző fotó a helyszínről
3.3 légi- vagy ortofotó a helyszínről
3.4 a helyszín fejlesztési elképzeléseinek, problémáink, fejlesztési programjának bemutatása maximum 10.000 karakter terjedelemben

4. GARANCIAVÁLLALÁS:Írásbeli garanciavállalás a 2 éves ciklusra vonatkozó csökkentett részvételi díj vállalásáról, amelyet az önkormányzat vagy társaság aláírásra jogosult képviselője lát el kézjegyével. A kitöltendő űrlap a kiírás melléklete.

A pályázati dokumentáció részeit az azonosíthatóság érdekében a következőképpen kell elnevezni: település neve_melléklet sorszáma(.pdf). Ennek megfelelően például a helyszínrajzot bemutató melléklet a következő nevet kapja: kisváros_3.1.

A pályázatot elektronikus úton, e-mailben kell eljuttatni legkésőbb 2013. január 31-én 15.00 óráig a mut@mut.hu e-mail címre. Amennyiben pályázati anyag beérkezéséről február 1. 10:00 óráig nem kap visszajelzést, vegye fel a kapcsolatot a kiíró kapcsolattartójával. A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.
A benyújtás határideje

2013. január 31. 15.00 óra

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Gyöngyvér programkoordinátor a gy.szabo@mut.hu e-mail címen vagy a 06 1 215-5794 telefonszámon.

A teljes pályázati kiírás, az Europan tematika magyarul és angolul, a garanciavállaló nyilatkozat itt található meg.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások