Katona Vilmos | 2015.10.29
Kelet- és közép-európai háború utáni építészet eseménysorozat: október 30-31.

A szervezőktől

A Translations of Modernism a háború utáni közép- és kelet-európai építészettel foglalkozó kutatók és szervezetek platformjaként a kutatási együttműködések elősegítésére, az eredmények széleskörű megismertetésére, új hangsúlyok és gondolatok csatornájaként jött létre 2015-ben.

Meggyőződésünk, hogy a közép- és kelet-európai régiónak a szocialista blokk fennállásához kötődő építészete semmi mással össze nem hasonlítható, egyedülálló képet ad a régió országainak korabeli történeti, kulturális és gazdasági jellemzőiről. Ez olyan érték, amely nagyobb részt felfedezésre vár: a kutatások és publikációk kis száma miatt egyelőre kevesen ismerik fel az egyébként is sokat vitatott korszak építészeti hagyatékában rejlő gondolatokat és lehetőségeket. A témával foglalkozó egy-két kutatás jellemzően egymástól elszigetelve zajlik, a nagyközönséghez pedig eredményeik kevéssé jutnak el. Pedig a régió országai közötti nyilvánvaló párhuzamok egyértelművé teszik, hogy a kutatási metódusok és eredmények, a korabeli és mai percepció, az építészet és a média kapcsolata, de a mindennapi, személyes történetek is hozzásegíthetik az érdeklődőt az építészet és a korszak mélyebb megértéséhez, a kutatókat a kölcsönös megismeréshez, a közös múlttal rendelkező kultúrákat és társadalmakat a kapcsolatok felélesztéséhez.

A Translations of Modernism ennek elősegítésére jött létre. Célunk, hogy kutatási és kommunikációs platformként segítsük az építészet, az építészet művelői és kutatói, valamint az ez iránt érdeklődők egymásra találását. E célból a Translations of Modernism olyan partnerek együttműködésén alapszik, akiknek sok éves tapasztalatuk van a régió modern és kortárs építészetének kutatását, társadalmiasítását tekintve.

A Translations of Modernism elsődleges érdeklődési területét a volt Szovjetunió érdekszférájába tartozó közép- és kelet-európai államok, valamint a Szovjetunió utódállamai jelentik. A modernitás eltérő értelmezéseinek, lokális jellegzetességeinek témájában azonban fontosak és figyelemreméltóak más országok és vidékek építészeti elmélete és gyakorlata is.

A Translations of Modernism alapító hat építészeti szervezete:

4AM Forum for Architecture and Media, Brno, Czech Republic
Archimera, Bratislava, Slovakia

Centrala, Warsaw, Poland

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warsaw, Poland

Hungarian Contemporary Architecture Centre, Budapest, Hungary

Malopolski Institut Kultury, Krakow, Poland


A Translations of Modernism 2015-ös programjait a Visegrad Fund Small Grants program segítségével valósítja meg.


AZ ESEMÉNYSOROZATRÓL

Október 30. - Iparművészeti Múzeum
17:00 - Lifting The Curtain: Közép-európai építészeti hálózatok – kiállításmegnyitó

A kiállítás olyan határokon és diszciplínákon átívelő kapcsolatokat elemez, amelyek új, hálózatos értelmezését adják a modern építészetnek. Összesen hat témakörben harmincöt esettanulmány mutat be egyéneket, intézményeket, eseményeket, pályázatokat és más szereplőket, amelyek a régió országai között és azokon messze túlnyúló kölcsönhatásokat hoztak létre. Ezeknek segítségével Közép-Európa építészete újra összekapcsolódik a modernizmus globális áramlataival.

Október 31. - Kortárs Építészeti Központ (Bartók Béla út 10-11, 1111 Budapest)
9:00 - PRAXIS szakmatörténeti konferencia: A tervezőintézeteken túl - az előadások nyelve magyar

A konferencia a háború utáni magyar építészet azon áramlatait kívánja bemutatni, amelyek a tervezőintézetek által nyújtott keretektől részben vagy egészében függetlenül jöttek létre. Azokat a csoportosulásokat, mozgalmakat, pillanatszerű vállalkozásokat és projekteket, amelyek akár az építészeti alkotás, akár az építészeti szakmagyakorlás folyamatának konfliktusaira és kihívásaira kívántak alternatív, esetenként pedig radikális válaszokat keresni.

09:30 - Haba Péter - A forradalmi tervtől a fantazmagóriáig: Zalotay Elemér szalagháza

10:00 - Jankovics Tibor - A Pécs csoport

10:30 - Sulyok Miklós - A műhely szelleme: Miskolc kollektívház

11:30 - szünet

11:00 - György Péter, Szalai Tibor - a fotó, a rajz, és a múló idő

11:30 - Ekler Dezső - A kerekasztaltól a Mesteriskoláig

12:00 - Rajk László - Az építész mint politikai szereplő


15:00 - TRANSMODERN projektindító konferencia - az előadások nyelve angol

A konferencia célja, a Visegrádi országok háború utáni építészetének bemutatása, valamint olyan kezdeményezések felmutatása, amelyek saját modern karakterük regionális interpretációját tűzték ki célul. A karakterkülönbségek definiálhatóak politikai, gazdasági, kulturális erővonalak mentén épp úgy, mint ezeken átívelő kapcsolati hálók gravitációs pontja, meghatározó személyek körül.

15:00 - Martin Zaicek - Archimera - Pozsony

15:30 - Kamilla Twardowska - Hotel Cracovia, Greed of the City - Institute of Architecture - Krakkó

16:00 - Sarka Svodobova - BAM.BRNO.CZ; 4AM Forum for Architecture and Media

16:30 - Samu Szemerey - KÉK, Lifting the Curtain - Budapest

17:00 - Hartmann Gergely - Modern Győr - Győr

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások