droID | 2015.03.18
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2015-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, a kulturális örökség érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek munkáját.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelete alapján külön-külön kitüntetés adományozható a műemlékek, illetve a régészeti örökség megőrzése érdekében munkálkodó szakemberek megbecsülésére (6. §)

A Műemlékvédelemért  ̶  Forster Gyula-díjban a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként évente legfeljebb 2 fő részesülhet.

A Régészeti örökségért  ̶  Schönvisner István-díj évenként annak a két régész szakembernek adományozható, aki a régészeti örökség védelme érdekében a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű szakmai tevékenységet fejtett ki.

A kitüntetések átadására a Műemléki Világnap alkalmából kerül sor. Az elismerések 2015. évi kitüntetettjeire a felhívás mellékleteként közzétett jelölőlap kitöltésével, az abban foglaltak szerint lehet javaslatot tenni. A javaslatokat 2015. március 30-án 17 óráig elektronikus és postai úton kell megküldeni az alábbi címekre:

e-mail cím: edina.horvath@me.gov.hu
postai cím: Horváth Edina
Kulturális Örökségvédelemért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Kulturális Örökségvédelmi Főosztály
1357 Budapest Pf. 6.

Személyesen leadható az 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. szám alatt (bejárat a Vigadó utcai oldalon), a III. emeleten, a Kulturális Örökségvédelmi Főosztály titkárságán. A kitüntetések posztumusz nem adományozhatók. További információ: 06-1-795-9682

A jelöléshez szükséges JELÖLŐLAP és a NYILATKOZAT a felhívás mellékletét képezi.

FIGYELEM!
A javaslatokat a JELÖLŐLAP és a javasolt személy által kitöltött, valamint aláírt NYILATKOZAT űrlappal együtt 1 példányban postai úton is meg kell küldeni.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások