hír képzés műemlék műemlékvédelem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék épített örökség szakmai továbbképzés szakmérnöki képzés

Műemlékeinkről szakszerűen

Jelentkezés a BME Műemlékvédelmi szakmérnöki képzés új ciklusára január 10-ig


Zoran | 2023.12.19

Az új Magyar Építészetről szóló törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít épített örökségünk védelmének. Mik a korszerű műemlék-gondozás szakmai elméleti alapjai? Milyen a példaértékű kutatás-tervezés-fenntartás gyakorlati módszertan? A hazai és nemzetközi jógyakorlatot ismerteti meg a Műegyetem egyedülálló szakmérnöki képzése.

Művészeti emlék? Építészeti emlék? Épített örökség? Történeti érték? Országos vagy helyi jelentőségű érték? Nemzeti és helyi emlék? Műemlék. 

Műemlékeink történeti értékeinek gondozása által a nemzet kulturális identitásának legreprezentatívabb örökségelemeinek a megőrzéséhez járulunk hozzá. Az épített örökség gondozásában elkötelezettek (tulajdonos, döntéshozó, beruházó, kutató, tervező, restaurátor és kivitelező) együttes munkája által e történeti értékek fennmaradása és következő nemzedékek számára átörökítése biztosítható. Ehhez minden résztvevő legmagasabb szintű szakmai ismerete és a folyamatban résztvevők egymás szakterületét ismerő támogató együttműködése szükséges. 

E közös munkához nyújt támogatást egyedülálló komplex szemléletével a BME műemlékvédelmi szakmérnöki képzése. Az örökségi értékelem felismerése és pontos azonosításának képessége, a megtartása módszertanának tervezhetősége, valamint az épített örökségelemek teljességére vonatkozó hierarchikus szemléletű kezelésének gyakorlata mind olyan kompetenciák, melyekre az immár 25. ciklusával induló kétéves posztgraduális képzés nagy hangsúlyt helyez. E kompetenciák tantermi előadásokon, valamint feltárási és építéshelyszíni gyakorlatokon fejleszthetők. Az oktatók a hazai örökségvédelem szakterületeinek kiemelkedő személyiségei, kutatói és gyakorlati művelői, így a komplex, rendszerezett ismereteken túl a legaktuálisabb jógyakorlatokkal is megismertetik a képzés résztvevőit.

A BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzése jellegéből adódóan komplex szemléletet közvetít a teljes magyar építészettörténet, az épületek elválaszthatatlan értékeit alkotó képző- és iparművészeti alkotások, a kert és a tájépítészeti környezet megismerésében, melynek meghatározó része a művészeti értékek feltárásán túl a restaurátori és a műszaki ismeretek elsajátítása is. Az eltérő képzési háttérrel érkezők számára speciális szakterületi kurzusrészek biztosítják a komplex látásmód elsajátítását.

A műemlékvédelmi szemlélet aktuális tendenciáinak megfelelően a képzés kiemelt területként kezeli a hazai örökségvédelem aktuális tématerületeit – a történeti épületek komplex kezelésén túl a modern építészeti örökségünk megőrzését is. A képzés által megszerezhető ismeretek és elsajátítható készségek elméleti és gyakorlati hátteret biztosítanak a történeti rekonstrukciókhoz és a kortárs megközelítésekhez egyaránt.

A képzésről részletesebben

A képzésre jelentkezés határideje: 2024. január 10.

A képzés elvégzésével a mérnöki alapdiplomával rendelkezők műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát, nem mérnöki alapvégzettségűek műemlékvédelmi szakértői diplomát kapnak. A szakmérnöki diploma alapján a "műemlékes" ismeretekben jártasság személyes eredménye mellett az épített örökség megőrzésében szükséges képesítések (szakértői dokumentációk készítése, műemléki szakvélemény, műemlékes felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr, stb.) megszerzéséhez is hozzájárul a képzés - így a történeti értékeink megőrzésében elkötelezettséggel tevékenykedők magas színvonalú együttműködése is biztosítható hazai műemlékeink fennmaradása és mai használata érdekében.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások