hír bizottság MTA szín

Változások az MTA Magyar Szín Bizottság AIC-MNB vezetőségében


Szende Árpád | 2015.10.20
Új vezetést választott a Magyar Tudományos Akadémia, Association Internationale de la Couleur Magyar Nemzeti Bizottsága

A szín és fény, a színes környezet tervezése, tudományos kutatása Magyarországon, hagyományosan több műhelyben folyik. Ilyen műhely a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetség Interdiszciplináris Szakosztály[1] az Építéstudományi Egyesület Színdinamikai Szakosztály[2], a Szín és Fény Nemzetközi Alapítvány[3] (és ilyen volt a Magyar Tudományos Akadémia Építészettudományi Bizottság Színelméleti Albizottsága, melyet azonban, mint bizottságot, az MTA 2012-ben megszüntetett.

A legrangosabb, legfontosabb azonban a Magyar Tudományos Akadémia, Association Internationale de la Couleur Magyar Nemzeti Bizottsága, röviden az MTA AIC-MNB, melynek most történt meg a tisztújítása.

A leköszönő elnök prof. dr. Nemcsics Antal, az MTA doktora, a 2015. október 8-án, csütörtökön 14.00 órakor kezdődött ülés kezdetén röviden beszámolt az elnöksége idején történtekről. A beszámoló előtti szomorú kötelességének tett eleget a bizottság tagsága és vezetősége, mivel egy perces néma felállással emlékezett meg a legutóbbi ülése óta elhunyt tagjairól: Lantos Ferencről, dr. Méhes Balázsról, Miskei Lászlóról, Paizs Péter DLA-ról, dr. Schanda János és dr. Winkler Gábor professzorokról.

Az alapító elnök megemlékezett az AIC-MNB létrehozásáról. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Szakosztálya 1960-tól színekkel foglalkozó szakembereket is meghívott tagjai sorába, akik 1964-ben megalakították a Magyar Színbizottságot. A Magyar Színbizottságot az 1967-ben megalakult AIC, 1969-ben Hungarian National Colour Committee (Magyar Nemzeti Színbizottság) névvel felvette tagjai sorába. A Bizottság tagjainak száma 1972-ben már 216 regisztrált fő volt, akik 7 szekcióban dolgoztak. Az AIC tagdíját az Ipari Minisztérium fedezte.

1982-ben a Magyar Szín Bizottság AIC-MNB néven az MTA egyik nemzetközi bizottságává vált, és a Műszaki Tudományok Osztálya Épitészettudomnányi Bizottsága Albizottságaként is működött. Hivatalos neve az AIC felé továbbra is Hungarian National Colour Committee maradt. Az AIC-MNB regisztrált tagjainak száma az MTA bizottságaira vonatkozó előírásoknak megfelelően 24 főre csökkent. A Bizottságba be nem került 192 fő az AIC-MNB külső tagja lett, s a kibővített bizottsági ülésekre meghívót kapott. 2002-től máig a Bizottság tagjainak száma 28 fő. Külső tagjainak száma 40 fő, tiszteletbeli tagjainak száma pedig 15 fő. Az AIC tagdíját 1982-től az MTA fedezi.

1970-1982 között a Bizottság 7 tagú vezetőségét az Ipari Minisztérium jelölte ki. 1970 márciusában választotta meg első közgyűlése elnökét, Nemcsics Antalt, akit 3 évenként, összesen 4 alkalommal újraválasztott. 1982-től az MTA nevezte ki az AIC-MNB elnökét, akit 4 évenként, összesen 9 alkalommal ismételten kinevezett. A leköszönő elnök így 45 évig látta el az elnöki feladatokat.

Az AIC-MNB aktívan vett részt 1970-2015 között az AIC vezetésében, hiszen alelnököt adott egy négyéves ciklusra, Végrehajtó Bizottsági tagokat adott 3 négyéves ciklusra, Tudományos Bizottsági elnököket adott 3 négyéves ciklusra, és az AIC Tudományos Bizottságaiban különböző ciklusokban összesen 24 taggal vett részt.

A Bizottság tevékenysége 1970-2015 között igen szerteágazó volt. Egy alkalommal, 1993-ban, megrendezte az AIC 7. kongresszusát és lebonyolította aktuális közgyűlését, 5 alkalommal (1976, 1986, 1988, 2007, 2013) rendezett nemzetközi konferenciákat, 23 alkalommal rendezett, részben társrendezőként nemzetközi részvételű hazai konferenciákat. Részt vállalt 2005-ben az AIC ma érvényes alapszabálya módosításának előkészítésében.

Megalapította 1992-ben a BME-ével, és a CIE-MNB-vel (Commision Internationale de l'Eclairage, azaz a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) közösen, a Szín és Fény Nemzetközi Alapítványt. Kezdeményezte több főiskolán és egyetemen a színtudomány oktatásának bevezetését, amelynek eredményeképp 1986-ban a BME Építészmérnöki Kara, Rajzi- és Formaismereti Tanszékén a Színdinamikai Szakmérnök oktatás megindult. Létrehozta 1994-ben a Nemzetközi Színdinamikai Diploma Bizottságot.

Részt vett a magyarországi színszabványok kidolgozásában, így a 2002-ben hatályba lépő MSZ 7300 A Coloroid színrendszer – magyar színszabvány – megjelentetésében. Módosításokkal, véleményezéssel élt több jogszabály, így az 1996-ban kodifikált, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény megalkotásában. Létrehozta 2002-ben a fenntartható építés magyar indikátorrendszerének színminősítés vonatkozású adatbázisát.

Végül megköszönte a Bizottság aktív tagjainak az AIC-MNB munkájában való részvételt, javasolva az új elnöknek és vezetőségnek a fiatalítást és a megújulást, a tudományos kutatás, a művészet, az ipar és az oktatás területeiről meghívott szakemberek részvételével. Az ülés levezető elnöke javaslatára a Bizottság megszavazta, és verbálisan is hangot adott hálás köszönetének az eddigi elnök állhatatos, és gazdag eredményeket hozó munkájáért, kívánva neki további eredményekben gazdag további tudományos és művészeti munkát, és jó egészséget.

Ezután a jelölő bizottság elnöke – Szende Árpád – ismertette a beérkezett javaslatokat, majd a helyszíni javaslatokkal kiegészítve a tagság megszavazta az alábbi új vezetőséget.

A vezetőség tagjaivá választották prof. dr. Ábrahám György DSc gépészmérnököt, dr. Hitschler Róbert PhD vegyészmérnököt, prof. dr. Megyesi Tamás DSc építészmérnököt és urbanistát, Szende Árpád Alpár díjas építészmérnököt, színdinamikai és építészeti formatervező szakmérnököt, nemzetközi színszakértőt, prof. Mengyán András Munkácsy díjas festőművészt, és Horváth Gábor kémikust, színszakértőt.

A bizottság egyhangú szavazással választotta meg új elnökét, prof. dr. Nemcsics Ákos DSc villamosmérnököt, építészmérnököt, mikroelektronikai-, és színdinamikai szakmérnököt, az Óbudai Egyetem tanárát.

Nemcsics Ákos professzor úr szakmai, kutatási tevékenysége az oktatáson kívül az optikai detektorok kutatása a napelemet is beleértve, újfajta napelem struktúrák létrehozása, és a napelemek építészeti alkalmazásai. Tagja az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak, a Deutsche Physikalische Gesellschaftnak, a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek, az Építéstudományi Egyesületnek, valamint az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottságának. 1979 óta kiállító művész. A Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének, és a Magyar Alkotók Országos Egyesületének tagja. Az AIC-MNB vezetőségi tagja 2001 óta valamint tagja a CIE-MNB-nek. Vezetőségi tagja az MKISZ Interdiszciplináris Szakosztályának. Főszervezője volt két AIC által regisztrált színkonferenciának, a 2009-ben az MTA Székházában rendezett Colour Harmony konferenciának, valamint a 2012. június 11-13 között az Óbudai Egyetemen rendezett International Interdisciplinary Conference on Colour and Pattern Harmony konferenciának. Felkért előadója volt a Vizuális kultúra 2013 MKISZ Interdiszciplináris Szakosztálya által rendezett szimpóziumnak.

Székfoglalójában az új elnök gyorsítást, és az informatika adta lehetőségek maximális kihasználásával új módszerek bevezetését indítványozta, majd a vezetőség tagjai közül felkérte a titkári teendők ellátására Horváth Gábort, aki nyilatkozatával elfogadta, és elvállalta e megtisztelő funkciót.

Szende Árpád

 


[1] 1061 Budapest, Andrássy út 6. I. em. Telefon/Fax: +36-1-302-2255, e-mail: art@mkisz.axelero.net.

[2] 1095 Budapest, Mester u. 87. 2. emelet D217 / 1531 Budapest, 126 Pf.: 12. Telefon: 212-9052; 225-7387, fax: 225-7388, e-mail: archigram@t-online.hu.

[3] 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások