cikk beruházás ellenőrzés minőség profit

Így lesz nyerő céged: 22 pont a korszerű minőségfelfogásról

Összehasonlító elemzés


droID | 2016.02.23
„Egy ember addig tanul, amíg él, viszont egy szervezet – vállalat is csak addig él, amíg tanul”. Tehát a minőség kérdése nem lehet egy ember magánügye, vagy más szóval, a minőség fejlesztése és a minőség irányítása nem beszerzési ügy.

Az alábbiakban egyedi összeállítás következik az építőiparban érdekelt vállalkozók és tervezők kooperációs taktikáinak, minőségről és szakmai presztízsről alkotott elképzeléseinek időszerűségéről. Lássuk az elavult és idejétmúlt minőségfelfogásokat (dőlt betűkkel) a korszerű minőségfelfogással (vastagított szövegrész) szembeállító kistükröt 22 pontban. Sulkó Péter építész, igazságügyi szakértő írása.

1.
A szervezet eltűri a gyenge minőséget. Senki nem tudja pontosan, hogy mi a minőség meghatározása.
A szervezet, érdemi résztvevő, egyáltalán nem tűri el a gyenge minőséget. Meg kell tenni pontosan azt, amit megtenni tervezünk. Meg kell tenni azt oly módon, hogy a vevő (megbízó, megrendelő) elégedett legyen (sőt múljuk felül elvárásait).

2.
A rosszat elválasztják a jótól a megvalósítás (építés) során.
Nincs válogatás. A minőségi problémákat megoldják, megelőzik és kizárják az ismételt előfordulásukat.

3.
A minőség a minőségellenőrző szervezet felelőssége (ha van).
Mindenki felelős a minőségért. A kézbesítőtől az első számú vezetőig.

4.
Az embereket felelősségre vonják, ha gyenge minőségű a termék.
A munkatársakat elismerésben részesítik a hiba feltárásáért és a legkisebb minőség javításáért is.

5.
A minőséget ellenőrzik.
A minőséget folyamatosan és következetesen szabályozzák és fejlesztik.

6.
A minőség evolúció (fejlődő változás), fokozatos fejlődés. A vezetők remélik, hogy a minőség lépcsőzetesen fejlődik egyre magasabb szintre.
A minőség revolúció (tökéletesítés). A minőségfejlesztéssel foglalkozó vezetőség kölcsönösen támogatva halad előre. Nem vár senkire.

7.
A vezetőség meggyőződése, hogy a minőségi problémákat legtöbbször a gondatlan dolgozók és a rosszul végzett munka okozzák.
A vezetőség kezében van a minőségi problémák 85-95 %-a. A vezetőségen múlnak azok a problémák, amelyeket az általuk kialakított rendszerek okoznak, ugyanis az alkalmazottakat arra képezik, hogy e rendszeren belül annak előírásai szerint cselekedjenek.

8.
A vevő rossz részegységgel, szolgáltatással vagy információval való találkozásának megelőzéséhez egy hadseregnyi minőségellenőrre van szükség.
A minőségellenőri munkahelyeket megszüntetik, de a minőségügyi szakembereket tovább alkalmazzák tanácsadóként, hogy betanítsák és tovább képezzék a dolgozókat a hatékonyabb önellenőrzésre.

9.
Létezik egy határ, ameddig a minőség javítása költséghatékony. A túl sok minőség csökkenti a hasznot.
A minőségjavítás gyakran hoz nagyobb hasznot is. Minőségből nem lehet túl sok. Ellenszegülés a minőségjavításnak a szervezet halálos ítélete a piaci versenyben.

10.
A legtöbb tevékenységhez munkaköri leírást alkalmaznak, mely előírja a teljesítés elfogadható szintjét is.
Ezen előírások értelmüket vesztve elavultak.  Ezeket az egyre magasabb célok és a folyamatos tökéletesítés igénye helyettesíti.

11.
Azért vagyunk, hogy előállítsuk és eladjuk termékeinket, szolgáltatásainkat, és ezzel pénzt keressünk.
Azért vagyunk, hogy megoldjuk megrendelőink – vevők elvárásaira alapozott – problémáit, és ezzel keressünk javakat.

12.
Az alkalmazottak egy meghatározott tevékenységre szakosodnak.
Az alkalmazottak megtanulják más területek munkáját is, hogy megtudják az ő munkájuk miben és mennyire befolyásolja e tevékenységek eredményességét. A változó megrendelői (vevői) igények kielégítése fokozottan növekvő rugalmasságot kíván.

13.
A túl nagynak látszó hibák előfordulása esetén a vezetőség megálljt kiált: „meg kell állapítanunk, hogy mi ment rosszul!” A túl nagy hibák önkényes megítélése teljesen figyelmen kívül hagyja a világot uraló egyik alapvető törvényt: a természet változásának törvényét.
Ebben a világban folyamatosan minden változik. Ez természeti törvény. Nincs két olyan pénzérme, ami tökéletesen azonos tömegű lenne. Nincs két ember, aki tökéletesen azonos magasságú lenne. A minőségjavítás folyamatában csökkentik a szóródás mértékét, és ez jobb egyformaságot, megbízhatóságot, előreláthatóságot, hosszabb élettartamot és nagyobb vevői megelégedettséget eredményez.

14.
A minőség javítása és a termelékenység növelése ellentétes és ellentmondó célnak tűnik.
Minőség = ideális termelékenység. A minőségjavítás termelékenységjavítást eredményez. A kevesebb újrafeldolgozási, szállítási, garanciális költség, stb. ugyanakkor nagyobb termelékenység, ezért az árbevétel kettős hatású javulást eredményez.

15.
A vállalati kultúra célja a mennyiség.
A vállalati kultúra a minőségre összpontosít. Iparági, regionális és nemzeti minőségi díjakért versenyeznek. A minőség jelszó az a közös cél, amely mögött az alkalmazott és a vezető együtt sorakozik fel.

16.
Az embereket a pénz motiválja. Fizess nekik többet, és javulni fog a minőség.
Az embereket sok dolog motiválja: a pénz, a barátság, az elismerés, a kihívás, stb. Csupán magas fizetésekkel nem lehet megvásárolni a minőségközpontú viselkedést. Azonban a magas minőségi színvonalat a vezetőség egy értelmes és elkötelezettséget garantáló elismeréssel is elérheti.

17.
A minőségi problémákat megoldó módszerek alkalmazására csak a minőségellenőrző / biztosító dolgozó mérnököket képezik ki.
Mindenkit képeznek – képzéstámogatás, élményszerzés, gondoskodás, stb. – a minőségi problémák egyszerű, hatékony és gyakorlati módszerek alkalmazására.

18.
A vevő szó: a végső felhasználót jelenti.
A vevő-megrendelő kifejezés: szélesebb értelmű, nemcsak a végső felhasználót jelenti, hanem a gyártási folyamatban közvetlenül következő személyt vagy szervezetet is, akinek a terméket vagy szolgáltatást átadják (pl. a marketing szervezet egyik vevője, megrendelője a műszaki tervezés, a gyártásé a kiszállítás, stb.). Minden alkalmazott meg tudja határozni, hogy ki az egyedi megrendelője, vevője. Mindezek összegzett hatása a kapcsolatok nagymértékű gyarapodása.

19.
A beszállító jelenti azt a másik vállalatot, ahonnan az anyagokat, termékeket, szolgáltatásokat vásárolják.
A beszállító kifejezést kiterjesztik arra a vállalaton belüli személyre vagy szervezetre is, akitől az anyagokat, termékeket, szolgáltatásokat átveszik.

20.
A vevő a KIRÁLY.
A vevő, megrendelő nemcsak király, a vevő-megrendelő MINDEN és meghatározó bizalmas.

21.
A haszon a legfontosabb.
A minőség az első. Ez az erőforrás a hosszú távú haszonra.

22.
A minőség egy vállalati szervezet ügye.
A minőség olyan utazás, melyen az egész szervezetnek részt kell vennie és amelyen nemcsak az utazás egésze, de minden egyes állomás sikere is azonos súllyal esik latba.


Felhasznált irodalom:

P.B. Crosbby: Quality is Free (A minőség ingyen van), 1979.
J.M. Juran&F.M.Gryna: Minőségszabályozók, New York: McGraw-Hill, 1991.


Összeállította:

Sulkó Péter

építész
reg. igazságügyi szakértő
reg. fel. tervező
reg. fel. műszaki vezető
reg. minőségügyi auditor

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások