pályázat falu pályázat

Az én kis falum

Országos hallgatói tervpályázat


iStvan | 2016.11.19
Országos hallgatói tervpályázatot hirdetett egy fejlesztő, amelynek célja egy Budapesti agglomerációs település új negyedének kialakítása.

A kiíró szándéka, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt terv(ek) alkotói a megvalósuló projekt készítésében is részt vegyenek.
Beadási határidő: 2017. január 16.


A pályázat célja

A kiíró közeli fejlesztési tervéhez keres kreatív, építész-tájépítész gondolatokat, terveket egy újonnan építendő családi házas lakókörnyezet kialakításához.

A pályázat célja, hogy az inspiratív ötletek segítségével a frissen épült lakókörnyezet egységet, nyugalmat sugározzon, lehetőséget adva a későbbi bővítésekre.

A Budapest agglomerációjában újonnan létesülő falu építészeti karakterének megfogalmazása egy olyan falukép, ahol a közösségi élet és a rekreáció központi szerepet kap. A tervezés célja, hogy a meglévő kis változtatásaival egységes, de mégsem unalmas falukép jöhessen létre.

Felvetéseket várunk arra vonatkozóan, hogy a mai fiatal családoknak milyen közösségi terekre van szüksége ahhoz, hogy vonzóvá váljon számukra a vidéki élet. Választ várunk arra a kérdésre, hogy az együttélés hogyan képzelhető el egy jövőbeli faluban.


Tervezési feladat

A kijelölt falurészleten a variálhatóság bemutatása 5 házra vetítve. Utcakép bemutatása növényzettel, utcabútorokkal, utcaburkolattal. A házakban 4-6 fős családok laknak majd 100-150 nm-es alapterületen. Közösségi funkciók meghatározása.

• Utcakép megjelenése
• Építészeti karakter meghatározása
• Tájépítészeti megfogalmazás


Tervpályázat lebonyolításának menete

Tervpályázati anyag kiadása: 2016. október 28-től
Kérdések beküldésének határideje: 2016. november 10.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. november 17.
Beadási határidő: 2017. január 16.
Eredményhirdetés: 2017. január 30.

Díjkiosztás: 2017. február 10.


Jelentkezési feltételek

Ötletpályázat Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- és településmérnök-képző oktatási intézményének nappali és levelező tagozatos, valamint doktorandusz hallgatói részére.


Zsűri, bírálóbizottság

Varga Ákos, kiíró.
Uzsoki András, kiíró
Blaskovich Ákos, a NOAH ház feltalálója
Rohoska Csaba DLA, építész
Laczó Zoltán, építész
Sipos Kata, tájépítész


A pályázatból való kizárás esetei

A Kiíró a pályázatból kizárja a határidő után beérkezett pályaművet, és kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaművet. Hiánypótlásra nincs mód.


Beadandó munkarészek

Az ötletpályázatra beadható minden olyan faluépítészeti, építészeti, tájépítész elképzelés, mely a fenti pontban meghatározott felvetésekre, programpontokra érdemben válaszol, azokra reagál. Beadandó az enkisfalum@gmail.com elektronikus postacímre megküldve 5 db összefűzött A3-as méretű, fekvő formátumú, 300 dpi-s felbontású tervlap (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot).

Az eredményhirdetésre egy kiállítással egybekötött, ünnepélyes esemény keretében kerül sor 2017. február 10-én, a későbbiekben meghirdetett helyen és időpontban.


A tervlapok tartalma

Helyszínrajz m=1:500-as léptékben;
Háztípus(ok) bemutatása m=1:200-as léptékben: alaprajz, homlokzatok;
Látványrajzok a házról, utcáról a megértéshez szükséges mennyiségben;
Műleírás (max. 1000 karakter).

A tervlapokon felül további rajzok, makettek készíthetők, melyekkel az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.


A tervpályázat titkosságának biztosítása

A tervpályázat titkosságát a weboldal üzemeltetője vállalja. A pályázók a regisztráció során egyéni kódot adnak meg. A pályázat benyújtásakor a kódot valamennyi tervlapon szerepeltetni kell, azonban semmi más ismertetőjelet nem szabad feltűntetni a pályamunkákon. A pályaművek pontos beazonosítására az eredményhirdetést követően kerül sor, amikor a weboldal üzemeltetője a Kiírónak átadja a kódokhoz tartozó neveket és elérhetőségeket.


Tervpályázat díjazása

A beérkezett tervek díjazására összesen 300 000 Ft áll rendelkezésre. A bíráló bizottság a megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a rendelkezésre álló teljes összeget kioszthatja a legjobb és megvalósításra szánt művek között.

A pályázóknak a pályázat honlapján való regisztráció során nyilatkozniuk kell arról, hogy nem nyert pályamunka esetében hozzájárulnak-e a tervek nyilvánosság előtti bemutatásához. A Kiíró szándéka, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt terv(ek) tervezői a megvalósuló projekt készítésében részt vegyenek.

A kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a bírálóbizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a pályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.


További információk

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások